Słupki parkingowe

Słupki blokujące, dzielą się na dwie kategorie żeliwne oraz metalowe. Słupki żeliwne nawiązują do stylu retro. Słupki metalowe, proste, minimalistyczne w wyglądzie komponują się za współczesna architekturą. Słupki i zapory służą głównie wydzielaniu przestrzeni, oddzielaniu traktów pieszych od ruchu samochodów, wydzielaniu miejsc parkingowych, służą jako bariery drogowe. Słupki uliczne,bariery drogowe pozwalają na zachowanie ładu w przestrzeni miejskiej.