Przemysł ciężki od dłuższego czasu ma tendencję do wynoszenia się, opuszczania z miast. W efekcie tego procesu, opuszczone przestrzenie sa powoli wypierane przez dzielnice mieszkalne, a urzędnicy głowią się jak nadać powstałej przestrzeni bardziej przyjazny charakter.