Wyświetlenie artykułów z etykietą: mała architektura

Surfers Paradise jest mekką dla fanów rozrywki i turystyki. Przyciąga ogromną liczbę turystów z całego świata, a także mieszkańców bez względu na wiek, zainteresowania, pochodzenie kulturowe i środowiskowe. Jest miejscem zabawy zarówno w wodzie jak i na plaży.

W Saulkrasti na Łotwie powstał park nadmorski, zaprojektowany prawie w całości z drewnianych elementów małej architektury.

Zachodnia część Harlemu- Piers Park przez lata była wyłączona z przestrzeni miejskiej. Część natomiast tej przestrzeni staowił zwykły ordynarny parking. Dopiero dramatyczna walka o przywrócenie jej do życia trwająca przez 30 lat odniosła sukces, przestrzeń ta została zrewitalizowana. Odzyskano nabrzeże i odnowiono połączenie z rzeką.

Tereny miejskie w Berlinie miejskie na południe od Frankfurter Allee to obszary o małej gęstości zabudowań z wysokim stopniem zazielenienia tak zwane "zielone wyspy". Małe skwery czy zieleńce podkreślają charakter dzielnicy i stanowią o wartości tej dzielnicy jako wartość dodana i bardzo ceniona.

W Berlinie powstał ciekawy park Gleisdreieck III zaprojektowany przez Atelier Loidl. Do rewitalizacji wykorzystano stare tereny kolejowe, nieużytki i dawny skład towarowy pomiędzy dzielnicami Kreuzberg i Schöneberg, aż do granic z Tempelhof. Roślinność nie została w ogóle tknięta, nadal rośnie sobie dziko.

W ramach programu zrównoważonego rozwoju miasta grupa projektowa Hapa Collaborative i miasto Langley razem współpracowali aby ożywić ulicę McBurney Lane w przestrzeni społecznej. Ulica ta znajduje się w samym sercu miasta Langley.

Projekt biura Aspekt Studios UTS Alumni Green w Sydney oferuje idealną zieloną przestrzeń stwarzającą dobre warunki do spotkać towarzyskich, nauki a także udziału w życiu kampusu. Poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury jak wiele rodzajów fantastycznych ławek miejskich, siedzisk, trapów stworzono wiele możliwości do jednoczenia się ludzi.

Wilhelmina Skwer znajduje się w centrum holenderskiego miasta Leeuwarden. Zespół architektów zieleni HOSPER został poproszony o przeprojektowanie placu oraz jego otoczenia.

Przez długi czas, plac Kungsbacka Torg działał głownie jako parking, a dla ruchu pieszego było przewidziane bardzo mało miejsca. Teraz plac został przekształcony z powrotem w miejsce spotkań dla mieszkańców miasta.

Na terenie byłych obiektów wojskowych w Niemczech w Landau postanowiono stworzyć osiedle mieszkaniowe. W celu uatrakcyjnienia przestrzenia w centrum dawnych koszar stworzono zieloną przestrzeń mająca w przyszłości być szkieletem architektonicznym na którym będzie opierała cała koncepcja przestrzeni Projekt ściśle nawiązywał do lokalizacji i historii miejsca.

Strona 2 z 5