W Kobe w Japonii, 24° studio stworzyło bardzo ciekawą instalację Crater Lake, w tłumaczeniu na język polski Jezioro Kraterowe. Instalacja ma charakter wielofunkcyjny, służy głównie jako miejsce spotkań, w którym cały jej obszar może być używany jako siedziska dla użytkowników kontemplujących otoczenie. Instalacja ma też na celu prowokowanie interakcji społecznych.