Sposób montażu elementów małej architektury

Dział informacyjny poświęcony sposobom montażu produktów Park Miasto Osiedle Małej Architektury.

Kosze montowane na słupkach można instalować w trójnasób na: słupkach betonowanych w podłożu, przykręcanych do podłoża lub po prostu ustawianych (tarcze betonowe jako obciążenie).

Niektóre z modeli ławek posiadają fabrycznie nawiercone otwory w stopach odlewów, w profilach stalowych. Umożliwia to mocowanie ławek do powierzchni za pomocą śrub i kołków rozporowych.