niedziela, 21 czerwiec 2015 19:21

Warunki Gwarancji PMO

Napisał

PMO udziela rocznej gwarancji na wszystkie swoje produkty pod warunkiem przestrzegania zasad pielęgnacji i konserwacji drewna i elementów stalowych.

 

 1. Gwarancją objęte są produkty:
  • Nienoszące śladów strugania, zmian konstrukcyjnych,
  • Z zachowaną prawidłową wentylacją konstrukcji,
  • Składowane i magazynowane zgodnie z wymogami, to jest pod krytymi i wietrzonymi zadaszeniami np.: garaż, wiata. Deski w sztaplach z przekładkami odpowiednio związane i obciążone,
  • Prawidłowo eksploatowane i konserwowane,
 2. Gwarancją nie są objęte:
  • Wszelkie naturalne wady drewna, niewynikające z wadliwego montażu, jak pęknięcia, zwichrowania, paczenie się drewna, sęki, pęcherze żywiczne
  • Wady lub uszkodzenia, z powodu, których została obniżona cena,
  • Wady, które po zamontowaniu są niewidoczne i nie mają wpływu na wartość użytkową,
  • Zarysowania powłok malarskich po dokonanym odbiorze produktów,
  • Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, magazynowania lub przechowywania przez Kupującego,
  • Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego montażu wykonywanego przez Kupującego,
  • Przebarwienia i uszkodzenia powstałe w wyniku pęcznienia drewna,
  • Przemarzania, wyroszenia i skutki tych zjawisk związane z niewłaściwą pielęgnacją drewna, niezależne od sprzedającego spowodowane warunkami klimatycznymi,
  • Naturalne zmiany barwy drewna, spowodowane działaniem promieni słonecznych,
  • Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem np. takiego jak uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie normalnej eksploatacji, w szczególności rys, odprysków, wytarcia powłok malarskich itp.
  • Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji lub konserwacji produktów (użycie do mycia niewłaściwych środków lub użycie do czyszczenia ostrych narzędzi),
  • Uszkodzenia powstałe wskutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych takich jak np. pożar, porywisty wiatr, dewastacja, powódź itp.,
  • Uszkodzenia powstałe z przyczyn niezwiązanych ze zwykłym użytkowaniem produktów, zgodnym z ich przeznaczeniem,
  • Z innych przyczyn zawinionych przez użytkownika,

Na życzenie klienta istnieje możliwość przedłużenia gwarancji i zamówienia usługi serwisowej.

Czytany 4297 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 21 czerwiec 2015 19:30