Wyświetlenie artykułów z etykietą: ławki parkowe

Berggruen Muzeum, znajduje się w Berlinie od 1996 roku, w ramach planu rozbudowy postanowiono na jednym z dziedzińców muzeum stworzyć ogród rzeźby. Cały ogród budowę ma bardzo prostą jest to bowiem duży prostokątny trawnik. Północne i południowe krańce ogrodu sa utworzone przez roślinność, natomiast jego wschodnie i zachodnie brzegi zostały zdefiniowane przez drewniane ławki, które biegną wzdłuż całej długości środkowej części ogrodu.
Nowojorski projektant Mark Reigelman zainstalował na przednich schodach Brooklyn Borough Hall stoliki, “Stair Squares”. Instalacja bardzo się spodobała. Zamiszczenie na schodach budynku publicznego stolików ulicznych okazało się bardzo trafionym pomysłem.

Brawo Kanada! W 2013 ukończono rewitalizację parku Mid Main Park w Vancouver na jednej z głównych ulic. Rewitalizacji dokonała dosyć młoda firma projektowa HAPA Collaborative. Projekt był w pełni konsultowany z mieszkańcami jak i okolicznymi firmami. Ponad 90 % drzew, które tam wcześniej  rosły, zostały zachowane. Projekt miał na celu dopasowanie się do otoczenia, do istniejących warunków.

Ciekawy projekt parku szkolnego powstał w Szwajcarii na obrzeżach miasta Will. Szkoła otoczona jest zabudową przemysłową oraz peryferyjną. Blisko znajduje się była żwirownia i bloki mieszkalne z 1980 roku. Szkoła została wybudowana w 2004 roku, jednak w 2014 roku jej otoczenie zostało całkowicie przebudowane, zrewitalizowane.

Muzeum ceramiki i park mozaikowy – to chyba najbardziej kolorowy park na świecie.
W Vancouver powstała akcja realizowana przez fundację dobroczynną RainCity Housing przekształcającą ławki miejskie w miejsca gdzie nocą mogą się schować bezdomni.

Podyplomowa Państwowa Szkoła Nauki i Technologii w Strasburgu we Francji jest to uczelnia dla inżynierów i architektów. Cały kampus uniwersytecki jest w trakcie ponownego przemyślenia swojej organizacji i układu, z pomocą kolektywu ETC (stowarzyszenie architektów, którzy dążą do przekształcenia przestrzeni publicznych), zostały zaprojektowane przez studentów uliczne meble miejskie, które później były testowane, eksploatowane w różnych układach, konfiguracjach na terenie studenckiego parkingu samochodowego.

Teren o którym pisze położony jest w spokojnej okolicy dość drogiego osiedla mieszkaniowego w Bangkoku. W okolicy nie ma zbyt wielu mieszkań, które posiadałyby własne ogrody. Ze względu na wysoki wskaźnik zaludnienia na owym osiedlu kwestie sąsiedzkie to bardzo drażliwy temat. Postanowiono stworzyć projekt, który miałby na celu wpłynąć na integrację mieszkańców osiedla co pozytywnie wpłynie na ich wzajemne relacje.

Z badań nad architekturą, komunikacją i zachowaniami społecznymi w przestrzeni miejskiej, narodził się pomysł serii ławek pod wspólnym tytułem Modyfikowane Ławki Społeczne. Projekty ławek zapożyczyły swoją podstawową formę z wszechobecnych w każdym parku lub ogrodzie ławek parkowych czy ławek ogrodowych.

Wyzwaniem przy projektowaniu ogrodu przez studio west 8 dla nowego budynku banku oszczędnościowego VSB było połączenie budynku z otaczającym go parkiem. Podstawą do projektowania ogrodu było podniesienie działki, tak aby garaż pod budynkiem stanowił cokół w zielonej przestrzeni.

Strona 2 z 4